Przejdź do treści

Branża automotive a rola kontroli jakości w tym sektorze gospodarki

Oczekiwania konsumentów stale rosną, konsumenci chcą aby kupowane przez nich dobra były przede wszystkim wysokiej jakości. W wielu badaniach ankietowych respondenci coraz częściej wskazują, że zakup konkretnego produktu determinowany jest przede wszystkim jego jakością. Właśnie dlatego procesy jakościowe w branży automotive są niezwykle istotnym czynnikiem w całym procesie wytwórczym.

Czym jest branża automotive?

Branża automotive lub inaczej branża motoryzacyjna, obejmuje szeroki zakres firm i organizacji zajmujących się projektowaniem, opracowywaniem, produkcją, marketingiem i sprzedażą samochodów. Przykładowo, do branży automotive możemy zaliczyć zakład produkcyjny, w którym wytwarzane są podwozia samochodowe lub deski rozdzielcze.

Branża automotive zaliczana jest do jednych z najbardziej rozwojowych gałęzi przemysłu w całej Europie. Automotive generuje ponad 8% polskiego PKB i od 2019 roku wskaźnik ten stale wzrasta.

Dlaczego kontrola jakości w branży automotive jest tak istotna?

Samochód to codzienny środek transportu wielu milionów ludzi na całym świecie. Konsumenci, organizacje pozarządowe oraz rządowe wymagają od producentów nieustannego wprowadzania udoskonaleń zwiększających bezpieczeństwo kierujących i pasażerów. Oczywiście wielkie koncerny stosują się do wszystkich zaleceń oraz wprowadzają własne innowacje, które zwiększają bezpieczeństwo pasażerów. Warto jednak zastanowić się nad niezwykle istotną kwestią:

A co jeśli półprodukt opuści linię produkcyjną z wadą?

W zależności od stopnia ważności danego wyrobu w finalnej konstrukcji samochodu, półprodukt z niewykrytym defektem może spowodować mniejszą lub większą awarię pojazdu. Tego typu sytuacje mogą być niezwykle niebezpieczne i powodować straty finansowe oraz wizerunkowe dla samych producentów z branży automotive. Wiąże się to również z reklamacjami oraz ewentualnymi pozwami od klientów.

Jak zapobiegać przedostawaniu się wyrobów z wadami do dalszych etapów procesu w branży automotive?

Przede wszystkim należy zadbać o kontrolę jakości dla każdego z projektów w obrębie zakładu. W ramach takiej struktury, inspektorzy jakości powinni mieć zapewnione warunki do dokładnego sprawdzenia wytworzonych wyrobów pod względem spójności z przyjętą specyfikacją. Dzięki temu każdy komponent jest dokładnie przebadany i opisany. W razie wystąpienia odchyleń od normy, wyrób wysyła się do skorygowania wady.

Szczelna ściana jakości w branży automotive, to również doskonały system ostrzegania przed różnego rodzaju awariami na taśmie produkcyjnej. W razie wystąpienia kilku/kilkunastu takich samych wad, pracownicy działu kontroli jakości informują o tym produkcję. Szybka reakcja pozwala uniknąć przestojów w produkcji, a co za tym idzie również ogromnych strat finansowych.

Pracownicy QSense w czasie kontroli jakości korzystają z zaawansowanego oprogramowania QWall®, dzięki któremu nasi partnerzy z branży automotive mają pełen dostęp do historii każdego z wyprodukowanych elementów, a także do ogólnych statystyk w czasie rzeczywistym.

Sprawdź więcej informacji o naszym innowacyjnym systemie: https://qsense.pl/qwall