Przejdź do treści
WAREHOUSE MANAGEMENT


Warehouse management, czyli zarządzanie przestrzeniami magazynowymi

Magazynowanie to jeden z kluczowych elementów łańcucha dostaw. Może być jednak dla klientów problematyczne ze względu na zasoby, którymi trzeba dysponować, by optymalnie gospodarować przestrzenią oraz zasobami z tym związanymi. Dlatego QSense w ofercie świadczy usługi związane z zarządzaniem przestrzeniami magazynowymi.

W ramach warehouse management QSense:

  • zarządza stockiem klienta, zajmując się magazynowaniem i składowaniem komponentów,
  • dokonuje wstępnej kontroli jakości,
  • zarządza flotą wózków widłowych,
  • zajmuje się outsourcingiem transportu wewnętrznego,
  • przygotowuje wysyłki niestandardowe za granicę.

Wspieramy procesy logistyczne poprzez odbieranie towarów od dostawców, przygotowywanie ich do magazynowania, a także przepakowywanie ich zgodnie ze standardami wyjściowymi klienta. Rozdzielamy komponenty, by znalazły się w odpowiednich strefach magazynowania. Dokonujemy również wstępnej kontroli jakości produktów oraz raportujemy jej rezultaty.

QSense wspiera różne etapy łańcucha dostaw na produkcję. Jest to na przykład typowa obsługa zamówień Kanban od odbierania ich od operatorów wózków widłowych, rozdzielania na odpowiednie obszary po przepakowywanie oraz dostarczanie na produkcję.

QSense podejmuje się również skomplikowanych procesów, proponując kompleksowe rozwiązania. Jako zespół przygotowujemy na przykład niestandardowe wysyłki za granicę. Uwzględniając newralgiczne właściwości komponentów, dobieramy do nich optymalne opakowanie, tak by produkty nie uległy zniszczeniu podczas transportu, ale też w sposób, który zapewni oszczędność dla klienta (zmniejszanie powierzchni potrzebnej do transportu w samolotach, statkach, samochodach).

W przypadku warehouse management jesteśmy również w stanie zaproponować zoptymalizowany wewnętrzny obieg sortowania opakowań, dzięki czemu nie trzeba opierać się całościowo na dostawcach opakowań. Działanie te minimalizuje koszty pakowania, przyspiesza procesy oraz zapobiega przestojom w pracy.

Zapraszamy do kontaktu z QSense – omówmy, co w zakresie warehouse management możemy zrobić dla Twojej firmy!

Chciałbyś zlecić nam kontrolę jakości? Szukasz specjalistów? Zadaj pytanie a my możliwie szybko na nie odpowiemy.

    Plik

    Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności