Przejdź do treści

Leasing pracowniczy – definicja i zastosowanie

Leasing pracowniczy to coraz częściej wybierana forma zatrudnienia nowych pracowników przez przedsiębiorstwa w Polsce. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie uzupełnienie braków kadrowych przy jednoczesnym obniżeniu kosztów związanych z zatrudnieniem nowych pracowników. W dalszej części tego artykułu skupimy się na definicji leasingu pracowniczego oraz opowiemy o różnicach między leasingiem a outsourcingiem pracowników.

Definicja leasingu pracowniczego

Leasing pracowników można określić jako „wypożyczenie” pracowników do wykonywania pracy w innej firmie. Taka usługa działa na zasadzie układu trójstronnego, który najlepiej może zobrazować poniższa grafika:

*Firma macierzysta
**Firma wypożyczająca pracowników od firmy macierzystej

W takim układzie pracownik jest związany stosunkiem pracy zarówno z leasingodawcą, jak i leasingobiorcą. Firmy po uzgodnieniach zawierają ze sobą umowę, w której opisane są wszystkie warunki współpracy. Po zawarciu porozumienia, pracownik wypożyczany jest do struktury innego przedsiębiorstwa. Co ważne, leasing może nastąpić dopiero w momencie, gdy pracownik zgodzi się na taką propozycję.

Polscy przedsiębiorcy często decydują się na tę formę zatrudnienia nowych pracowników ze względu na:

  • braki kadrowe w firmie podyktowane np. sezonowością,
  • dużą liczbę pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich,
  • braku odpowiednich kompetencji lub uprawnień dotychczasowej kadry,
  • zwiększenie rentowności projektu.

Firmy coraz częściej decydują się również na leasing pracowników z Ukrainy. Głównie podyktowane jest to sezonowością oraz potrzebami wynikającymi z braków kadrowych, które należy uzupełnić w bardzo krótkim czasie.

Rodzaj umowy, na podstawie której powinien zostać zatrudniony wypożyczany pracownik nie został określony przez polskie przepisy prawa. Może być to więc umowa na czas nieokreślony lub jedynie na czas wykonywanego zlecenia.

Leasing pracowników sprawdza się w przypadkach, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje pracowników tymczasowych, do konkretnych projektów. Skorzystanie z usług firmy zewnętrznej jest wtedy dużo szybsze i tańsze niż w przypadku poszukiwaniu kadry przez firmę zgłaszającą zapotrzebowanie na pracowników.

Leasing pracowniczy a outsourcing pracowników

Leasing i outsourcing pracowniczy to pojęcia bardzo często mylone. Dzieje się to ze względu na to, że w obu przypadkach mamy do czynienia z pracą wykonywaną przez pracowników, najczęściej na terenie zewnętrznej firmy.

Outsourcing to zlecenie wykonania danego zadania lub pakietu zadań outsourcerowi (firma, która wykonuje zlecenie) przez insourcera (firma zlecająca wykonanie zlecenia). W takim układzie pracownicy nie są zatrudniani tymczasowo w przedsiębiorstwie zlecającym zadania, jak w przypadku leasingu pracowników, a wykonują określoną pracę pod szyldem firmy przyjmującej powierzone zlecenie.

Na poniższej grafice wyjaśniliśmy dokładnie dlaczego outsourcing pracowników to inna forma pozyskania kadry niż leasing pracowniczy:

Dowiedz się więcej o outsourcingu pracowniczym QSense: https://qsense.pl/uslugi/outsourcing-pracowniczy