Przejdź do treści

Planowanie projektu w branży motoryzacyjnej

Zaawansowane planowanie jakości wyrobu to proces planowania jakości wyrobu, wspierający rozwój produktu lub usługi w celu spełnienia wymagań klienta. Proces ten stanowi przewodnik w procesie rozwoju oraz standardowy sposób komunikowania wyników pomiędzy organizacjami a ich klientami.

Powyższe odnosi się między innymi do:

  • solidności i testowania projektu oraz jego zgodności ze specyfikacją,
  • projektowania procesu produkcyjnego,
  • standardów kontroli jakości,
  • zdolności procesu i wydajności produkcji,
  • opakowania wyrobu,
  • testowania wyrobu oraz plany szkoleniowego operatorów.

Zapewnienie poziomu dojrzałości jest zainicjowana przez OEM lub przez klienta, metodą nadzoru nad zarządzaniem projektem. Istotnym elementem jest odpowiednio wczesne uregulowanie współpracy na każdym etapie łańcucha dostaw z uwzględnieniem wszystkich stron uczestniczących w projekcie.

Zarządzanie projektem to przede wszystkim budowanie zaufania zespołu do osiągnięcia wspólnego celu, a także planowanie i monitorowanie wszystkich aspektów projektu oraz motywowanie zaangażowanych osób, aby osiągnąć cele projektu w granicach docelowych wartości wykonania dla:

  • terminowości,
  • kosztów,
  • jakości,
  • ryzyka i szans.

Celem planowania jakości jest nadzór nad charakterystykami specjalnymi.

Czym są charakterystyki specjalne? W uproszczeniu – charakterystyka specjalna to taka, która jest z jakiegoś powodu ważna dla organizacji, przy czym może to być właściwość wyrobu lub parametr procesu produkcyjnego.

Ważniejsze pytanie brzmi następująco: po co jest nam potrzebne szczególne wyróżnianie niektórych charakterystyk?

Odpowiedź na to i wiele innych pytań dot. APQP znajdziesz w kursie naszego autorstwa! Daj nam znać, z chęcią udostępnimy Ci obszerne materiały szczegółowo opisujące zaawansowane planowanie jakości wyrobów.