Przejdź do treści

ERP a jakość

Korzystanie z systemów ERP w celu zapewnienia lepszej ciągłości biznesowej poprzez jakość.

U niektórych z najszybciej rozwijających się producentów system ERP zazwyczaj współpracuje z systemem realizacji produkcji (MES), aby umożliwić zarządzanie jakością dostawców, zarządzanie jakością produkcji oraz monitorowanie procesu produkcyjnego i produkcji w czasie rzeczywistym, a także raportowanie finansowe. Wgląd w czasie rzeczywistym i możliwość analizowania danych umożliwiają tym firmom niezawodne spełnianie wymagań klientów — nawet podczas szybko zmieniających się warunków rynkowych.

Jak zauważył dyrektor operacyjny jednego z producentów wytłaczarek z tworzyw sztucznych: „Systemy ERP i dostarczane przez nie wskaźniki zarządzania jakością wraz z monitorowaniem procesu i produkcji w czasie rzeczywistym oznaczają, że możemy być pewni składanych obietnic. Dzięki korzystaniu z ERP do zarządzania jakością, dotrzymujemy nawet największych zobowiązań”

Oto cztery kluczowe obszary, w których systemy ERP pomagają producentom wyjść poza pierwszy poziom analizy w ramach ich operacji produkcyjnych i zrozumieć, w jaki sposób decyzje wpływają na jakość produktu i powiązane wskaźniki wydajności.

Śledzenie i identyfikowalność. Konsensus wśród producentów, jest taki, że śledzenie i identyfikowalność w ich systemach ERP pomogło ustabilizować jakość i obniżyć koszty operacyjne, zapewniając jednocześnie bardzo potrzebne dane dotyczące zgodności wymagane do spełnienia szeregu norm branżowych i przepisów rządowych. Dla kadry kierowniczej w tych firmach wdrożenie śledzenia i identyfikowalności okazało się jedną z najskuteczniejszych strategii w 2020 roku.

Informacje o RMA. Autoryzacje zwrotu materiałów (RMA) są bezpośrednią miarą jakości produktu i niezgodności produktu ze specyfikacjami i wymaganiami klientów. Bazy danych systemu ERP z modułami zarządzania jakością mogą przeprowadzać analizę Pareto w czasie rzeczywistym i łatwo zmieniać częstotliwość próbkowania danych w celu wykrycia źródeł problemów ze zmianami RMA. Na przykład czasami stawki RMA różnią się drastycznie, nawet jeśli jakość produktu pozostaje niezmiennie wysoka. Korzystanie z systemu ERP do rozwiązywania problemu często powoduje, że nowy klient korzysta z produktu w skrajnym przypadku — lub w obszarze aplikacji, który jest styczny do jego głównego zaprojektowanego zastosowania.

Zrozumienie wydarzeń CAPA. CAPA, znane również jako system do zarządzania akcjami korygującymi i prewencyjnymi, jest miarą tego, jak dobrze początkowe specyfikacje w połączeniu z instrukcjami budowy na hali produkcyjnej odzwierciedlają wymagania klienta. Systemy ERP, które mają zintegrowaną platformę danych, mogą dostarczać te metryki w czasie rzeczywistym i z dowolną częstotliwością.

Wskaźnik SQA. Wskaźnik zapewnienia jakości dostawcy (SQA) jest doskonałym wskaźnikiem efektywności systemów i procesów SQA u producenta, a wskaźniki SQA są integralną częścią systemu raportowania zarządzania jakością każdego systemu ERP. Celem SQA jest pomoc producentom w zapewnieniu dostawcom dokładnych, niezawodnych ram dla dostarczania najwyższej jakości surowców, komponentów, podzespołów i zespołów wykorzystywanych w produkcji. Wielu producentów ocenia ten wskaźnik co 90 dni ze wszystkimi dostawcami, aby zrozumieć względne poziomy jakości według produktu i obszaru zaopatrzenia.