Przejdź do treści

Co napędza nową erę w cyfrowej jakości?

Podczas gdy podejście cyfrowe do jakości nabiera tempa od kilku lat, nowe trendy zwiększają jej rolę w organizacji i umożliwiają jej stanie się bardziej strategicznym motorem biznesowym we wszystkich rolach.

Postępy w sztucznej inteligencji i analityce

Przewiduje się, że do 2025 r. wydatki na oprogramowanie AI przekroczą 125 mld USD, organizacje będą włączać sztuczną inteligencję i narzędzia uczenia maszynowego do swoich procesów biznesowych. Systemy zarządzania jakością nowej generacji będą bezproblemowo włączać uczenie maszynowe i analitykę do swoich funkcji, dzięki czemu użytkownicy będą mogli czerpać korzyści z ogromnej ilości danych generowanych i rejestrowanych w SZJ. W oparciu o zaawansowane algorytmy nowe systemy QMS będą w stanie nie tylko sugerować procesy rozwiązywania reklamacji klientów, ale także identyfikować potencjalne obszary zainteresowania, tak aby problemy były rozwiązywane jeszcze przed ich wystąpieniem. Na przykład, SZJ może pomóc zidentyfikować produkty, które mogą być wadliwe na linii produkcyjnej, zanim wada wpłynie na całą produkcję. Ponadto algorytmy uczenia maszynowego mogą identyfikować anomalie w systemie, dzięki czemu nieprawidłowe informacje mogą zostać zbadane lub wyeliminowane.

Dane w systemie zarządzania jakością stanowią doskonałe paliwo dla sztucznej inteligencji i analiz predykcyjnych, pomagając uzyskać informacje, które mogą płynnie wpływać na decyzje o lepszej jakości w ramach systemu. Możemy oczekiwać, że inteligentne systemy zarządzania jakością szybko zyskają na popularności, nie tylko wspierając funkcje QMS, ale wspierając decyzje podejmowane przez ludzi.

Przejdź do chmury

Jak dowiódł rozwój pracy zdalnej w ciągu ostatniego roku, wszystkie aplikacje biznesowe muszą być dostępne na dowolnym urządzeniu na świecie w dowolnym czasie. Dostęp w chmurze do wysokiej jakości aplikacji staje się wymogiem dla firm we wszystkich branżach. Nawet najbardziej uregulowane branże przenoszą swoje centra danych do chmury, a postępy w przetwarzaniu w chmurze umożliwiają bardziej elastyczne zarządzanie jakością. Zaawansowane oprogramowanie umożliwia firmom korzystanie z technologii dla chmury, takich jak przetwarzanie rozproszone i konteneryzacja, w celu zwiększenia wydajności, widoczności danych i ogromnej elastyczności w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych.

Rosnąca produkcja oraz złożoność produktu

Od firm zajmujących się pakowaniem towarów konsumenckich po motoryzację oraz żywność i napoje, firmy muszą pracować nad coraz większym skomplikowaniem produktów – często montowanych w różnych lokalizacjach na całym świecie, z mnóstwem niestandardowych opcji i nowymi wersjami produktów.

Czynniki te mogą stworzyć ogrom problemów z jakością. Wzrasta liczba przypadków chorób przenoszonych przez żywność, wycofywania części samochodowych lub skażonych leków.

Nowe, cyfrowe systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności mogą umożliwić firmom dowolnej wielkości — nawet małym producentom o ograniczonych zasobach — nie tylko przestrzeganie wytycznych regulacyjnych, ale także łączenie kropek między wszystkimi procesami o znaczeniu krytycznym, co ma duży wpływ na bezpieczeństwo żywności , od zarządzania dokumentami, przez szkolenia pracowników, po działania naprawcze i zarządzanie ryzykiem.

Przyspieszenie transformacji cyfrowej po COVID-19

Pandemia wprowadziła wiele organizacji w tryb kryzysowy i sprawiła, że ​​odłożyły na bok swoje inicjatywy transformacji cyfrowej. Jednakże, aktualnie firmy zaczynają zdawać sobie sprawę z korzyści płynących z digitalizacji i powracają do wcześniej ustalonych strategii rozwoju swoich technologii.

Skuteczna strategia jakości cyfrowej może służyć jako katalizator cyfrowej transformacji, wypełniając lukę między operacjami jakościowymi a biznesem oraz rozszerzając zarządzanie jakością na wszystkich interesariuszy. Zapewnia to wyrównanie jakości, wyraźną widoczność i bezprecedensową wydajność, niezbędne do zapewnienia sukcesu transformacji cyfrowej.

Organizacje zdają sobie teraz sprawę, że złożoność dzisiejszych produktów, atmosfera konkurencyjności i rosnące otoczenie regulacyjne sprawiają, że nastawienie na cyfryzację nie jest już tylko wyróżnikiem, ale koniecznością. A my dopiero zaczęliśmy wykorzystywać możliwości stworzone przez postępy w sztucznej inteligencji, analityce, chmurze i nowoczesnej infrastrukturze oprogramowania. Potężna technologia w połączeniu z ludzką pomysłowością to klucz do prawdziwej transformacji jakości.