Przejdź do treści

QWall – tarcza w walce z niezgodnościami

QWall®

Przemysł 4.0 to połączenie świata maszyn produkcyjnych ze światem wirtualnym i technologii informacyjnej. Ludzie, maszyny oraz systemy IT automatycznie wymieniają informacje w toku produkcji. Dzieje się to w obrębie fabryki oraz sprofilowanych systemów IT działających w przedsiębiorstwie.

Czwarta rewolucja przemysłowa to duże wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw. Jednak rozwiązania, które z pozoru wyglądają na futurystyczne, są już dostępne i wcale nie są adresowane wyłącznie do międzynarodowych gigantów. Mogą natomiast znacząco usprawnić działalność także małych i średnich zakładów przemysłowych.

System QWall® został stworzony przez nasz zespół zgodnie z ideami przemysłu 4.0. Podczas jego budowy skupiliśmy się na kilku kluczowych rozwiązaniach. Przede wszystkim system uszczelnia ściany jakości QSense oraz raportuje dane z procesu kontroli jakości w czasie rzeczywistym. Osoby zainteresowane mają, zależnie od stanowiska w organizacji i przyznanych dostępów, wgląd w dokładne informacje, o tym co dzieje się na wszystkich stanowiskach. Oki, Noki, charakterystyki określone przez specyfikację producenta, zdjęcia komponentów, parametry mierzone przez kontrolera, to tylko niektóre z informacji, które znajdują się w raportach.

Naturalnie QWall® został przygotowany w sposób pozwalający na dostosowanie go do każdego procesu produkcyjnego, niezależnie od rodzaju wyrobu czy branży. Jest w pełni integrowalny z systemami zewnętrznymi, posiada rozbudowane API.

Wszelkie dane przetrzymywane w systemie czy tworzone przez system są łatwo dostępne na wszystkich platformach (komputer, tablet, smartfon) oraz w pełni eksportowalne.

Każde stanowisko w QSense jest wyposażone w smartfon, przy użyciu którego nasi inspektorzy przechodzą przez punkty kontrolne. System nie pozwala na ominięcie jakiegokolwiek punktu w procesie, dzięki czemu nawet najrzadziej występujące wady nie zostaną ominięte przez kontrolera, a wszyscy wiemy, że rutyna to problem, z którym branża kontroli jakości zmaga się nie od dziś.

Dane zbierane w systemie są analizowane zarówno przez naszych specjalistów jak i monitorowane przez algorytmy. Służy to jak najwcześniejszemu wyłapywaniu nieprawidłowości w procesie produkcyjnym, a następnie informowaniu o nich klienta.

Jeśli chciałbyś zobaczyć jak działa QWall® w akcji, skontaktuj się z nami: www.qsense.pl/kontakt/

Tagi: