Przejdź do treści

Jak rozszerzona rzeczywistość może wspierać Przemysł 4.0

Zgodnie z celami Przemysłu 4.0, wielu producentów dąży do usprawnienia swoich procesów, aby szybko wytwarzać niezmiennie doskonałe produkty. Inteligentna produkcja opiera się na współpracy ludzi z wiodącymi technologiami, a współpraca ta rozwija się wraz z poprawą doświadczeń użytkownika. Rzeczywistość rozszerzona (AR) uzupełnia interfejs użytkownika, który przedstawia rzeczywiste sytuacje i dane o przydatne informacje w postaci sygnałów wizualnych, dźwiękowych lub dotykowych.

Informacje w czasie rzeczywistym dostarczane za pomocą technologii rozszerzonej rzeczywistości mogą pomóc producentom w podniesieniu jakości, wydajności i bezpieczeństwa. AR zapewnia wszystkie korzyści płynące z automatycznej kontroli — oszczędność czasu, poprawę dokładności i nieniszczące wykrywanie defektów — przy jednoczesnym uwzględnieniu wiedzy i oceny człowieka na każdym kroku. Wskazówki krok po kroku dostosowane do każdego pracownika i produktu pozwalają utrzymać harmonogramy na czas. Alerty wizualne, dźwiękowe i dotykowe informują pracowników o swoim otoczeniu i wysyłają alerty w celu zapewniania bezpieczeństwa. Korzyści płynące z AR w zakresie inspekcji i kontroli jakości są szczególnie widoczne w przypadku szkolenia nowych, niedoświadczonych pracowników, ale AR nadal zapewnia znaczną użyteczność doświadczonym pracownikom.

Case study: Ocena jakości polerowanych powierzchni

Polerowanie jest stosowane w prawie każdym sektorze, aby osiągnąć optymalną jakość powierzchni i idealną grubość materiału. Chociaż większość faz można wykonać automatycznie, wysoko wykwalifikowani operatorzy najlepiej nadają się do osiągnięcia najwyższej jakości końcowych etapów polerowania. W celu skrócenia całkowitego czasu i kosztów, w niniejszym opracowaniu wprowadzono AR, aby szybko ocenić jakość powierzchni na etapach wykańczania procesów produkcyjnych.

Za pomocą robota badacze ci zeskanowali badaną powierzchnię, aby zebrać odpowiednie dane metrologiczne. Czujniki robota poruszały się po wcześniej wyznaczonych ścieżkach wzdłuż powierzchni i sprawdzały spójność głębokości oraz nieregularności tekstury. Za pomocą urządzenia AR pomiary te były rzutowane bezpośrednio na powierzchnię, aby operatorzy mogli określić kolejne kroki. Jeśli jakość powierzchni została uznana za akceptowalną, operator mógł ruszyć dalej; w przeciwnym razie zaproponowano sugestie dotyczące poszczególnych metryk wymagających poprawy.

To ukierunkowane podejście wyizolowało tylko te obszary, które wymagały poprawy, i pozwoliło uniknąć przypadkowych zakłóceń w obszarach, które już spełniały akceptowalne standardy pomiarowe. Czynniki te znacznie zmniejszyły czas, zasoby, koszty i niepewność związaną z końcowymi etapami procesów polerowania.