Przejdź do treści

Matryca kompetencji w przedsiębiorstwie 

Czym jest matryca kompetencji? Jest to graficzne przedstawienie umiejętności pracowników wchodzących w skład organizacji. Jako narzędzie do zarządzania zespołem oraz projektami pomaga wykorzystać te umiejętności w pełni ich możliwości. Są to niezwykle cenne informacje, które pomagają kształtować rozwój przedsiębiorstwa. Chcesz wiedzieć więcej na temat matrycy kompetencji? Przeczytaj! 

Czym jest matryca kompetencji? 

Matryca kompetencji (skills matrix) została opracowana przez Christopha Brauna. W szybki sposób wskazuje potrzeby rozwojowe konkretnych pracowników. Pomaga zwłaszcza podczas rekrutacji, ale też selekcji pracowników i ich migracji między działami. Przydaje się, by ocenić wyniki ich pracy oraz ustandaryzować umiejętności pracowników. To prosty sposób, by menedżerowie mogli wyciągnąć wnioski na temat swojego zespołu. Dzięki matrycy kompetencji możemy się dowiedzieć, na jakim poziomie są ich umiejętności albo szkoleń, z którego zakresu potrzebują najbardziej. Prosty test weryfikuje mocne i słabe strony każdego z nich.  

Jak zbudować matrycę kompetencji? 

Aby zebrać informacje przy pomocy matrycy kompetencji, najpierw należy ją odpowiednio zbudować. Najczęściej wykorzystuje się do tego Excela. Na początku należy ustalić listę kompetencji, to znaczy określić, jakie umiejętności są potrzebne na każdym z poszczególnych etapów rozwoju na stanowisku. Jest to kilka najważniejszych zadań, którymi ktoś się zajmuje. Następnie należy ustandaryzować skalę, według której umiejętności będą oceniane. Najczęściej stosuje się skalę 1-5, ale można też użyć innej. Tuż po tym można przejść do oceny. Dokonuje tego sam pracownik, którego oceny są sprawdzane i korygowane przez menedżera. Istnieje również drugi sposób – jako pierwszy oceny dokonuje menedżer, a po tym zapisy są sprawdzane i korygowane wspólnie z pracownikiem. Można także zostawić ocenę zespołowi, tak by każdy z nich mógł się wypowiedzieć na temat innych osób lub samych siebie. Możliwości jest wiele, od konkretnej organizacji zależy, która metoda zbierania danych zostanie wybrana. Można też je połączyć. Dzięki zebranym informacjom możliwe jest przygotowanie planu rozwojowego dla swoich pracowników, jednocześnie rozwijając potencjał firmy. Dzięki ciągłemu monitorowaniu postępów można to zrobić bardzo precyzyjnie i szybko. Co ciekawe, wiele mówi się również o włączeniu do badania mapowania zainteresowań pracowników, co pozwala zweryfikować, jakie są ich personalne aspiracje dotyczące rozwoju zawodowego. Ma to bowiem duży wpływ na ich motywację do pracy.   

Zalety stosowania matrycy kompetencji 

Wdrożenie do organizacji tak prostego narzędzia, jak matryca kompetencji posiada wiele korzyści. Po pierwsze, poznaje się mocne i słabe strony swoich pracowników. Dzięki temu istnieje możliwość dogłębnej weryfikacji, jakich szkoleń potrzebują konkretne osoby. Co więcej, w sytuacjach, gdy trzeba kogoś zastąpić na przykład z powodu choroby lub urlopu, wiadomo jest, kto, w jaki sposób jest wdrożony w dane zadania, a więc kto jest najbardziej odpowiedni, by wykonać je w zastępstwie. Co więcej, pracownicy dzięki matrycy kompetencji czują się zauważeni oraz zmotywowani. Menedżerowie pokazują bowiem w ten sposób, że zależy im na rozwoju ich kompetencji. Matryca kompetencji wpływa również na kwestie finansowe przedsiębiorstwa. Pozwala bowiem odpowiednio gospodarować budżetem, gdy odnosi się go szkoleń, potrzeb rekrutacyjnych czy przebranżowienia pracowników. 

Matryca kompetencji – podsumowanie  

Matryca kompetencji to przydatne narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi. W większości przypadków matryca kompetencji (gdy jest odpowiednio skonstruowana i wdrożona) przynosi dla organizacji fenomenalne efekty. Ma pozytywny wpływ zarówno dla menedżerów, jak i samych pracowników. Co więcej, nie jest to trudne narzędzie do wprowadzenia. Należy tylko pamiętać, że w skrajnie rywalizującym środowisku udostępnienie matrycy kompetencji publicznie może wzniecić burzliwe dyskusje lub nawet wywołać niezdrowy „wyścig szczurów”. Liczba plusów przewyższa jednak ewentualne minusy metody, dlatego warto ją wypróbować.