Przejdź do treści

Budowanie lojalności klienta zaczyna się od doskonałego zarządzania jakością

Wdrożenie cyfrowego systemu zarządzania jakością pomaga firmom uniknąć ryzyka i obniżyć koszty.

Jeśli chodzi o prowadzenie i rozwój odnoszącego sukcesy biznesu, ostatecznym celem jest budowanie lojalności wśród konsumentów i budowanie pozytywnej reputacji marki. Tym, co sprawia, że ​​klienci wracają do firmy, jest świadomość — i oczekiwanie — że otrzymują produkt wysokiej jakości. Z tego powodu zarządzanie jakością musi być najważniejsze dla każdego myślącego przyszłościowo producenta. Zarządzanie jakością musi być osadzone w całej organizacji w celu usprawnienia operacji i zmniejszenia ryzyka produktów o niskiej jakości.

Według raportu Allianz Global Corporate & Specialty wypadki z wadliwymi produktami spowodowały straty ubezpieczeniowe o wartości ponad 2 miliardów dolarów w ciągu ostatnich pięciu lat. Podczas gdy wycofanie produktu może kosztować firmę miliony utraconych przychodów, większy związany z tym koszt wynika z utraty lojalności klientów i nadszarpnięcia reputacji marki. Wiodący producenci ograniczają ryzyko utraty przychodów, kosztów wycofania i negatywnego wpływu marki, postrzegając systemy zarządzania jakością jako niezbędny środek zapobiegawczy i proaktywną strategię, a nie rozwiązanie reaktywne.

Bezpośrednie obciążenia finansowe związane z koniecznością zapłaty za wycofanie i naprawy, negatywny wpływ na reputację marki i lojalność klientów mogą być wyższe niż koszt samego wycofania produktu. Kiedy firma staje w obliczu wycofania, niezależnie od tego, czy dotyczy to uszkodzonych hamulców, czy zanieczyszczonej sałaty, klienci pamiętają te incydenty i mogą pomyśleć dwa razy przed zakupem określonego samochodu lub zakupem produktu określonej marki. Podobnie producenci mogą porzucić dostawcę lub ukarać go grzywną w swoim łańcuchu dostaw w wyniku wycofania od tego dostawcy.

Producenci, którzy mają problemy z wycofywaniem produktów z rynku lub mają problemy z jakością i procesami, mają trudności z pozyskiwaniem nowych transakcji i często wydają duże pieniądze na rozwiązywanie problemów z jakością i naprawę swojej reputacji w społeczeństwie i w łańcuchu dostaw. Wady produktu są plamą na karcie wyników firmy, a potencjalny nowy klient może uniknąć robienia interesów z firmą, która ma historię problemów z jakością i procesem. Firmy poszukują przejrzystości i kontroli oraz chcą mieć pewność, że współpracują z producentami, którzy mogą udowodnić, że konsekwentnie wytwarzają produkt wysokiej jakości.

Zainwestuj teraz, aby uniknąć płacenia później

Podczas gdy niektóre firmy unikają wdrażania systemów zarządzania jakością ze względu na koszty i postrzeganą złożoność, rozwiązania te mogą wyeliminować ryzyko biznesowe i kosztowe, jednocześnie chroniąc przyszłe strumienie biznesowe i przychody. Dobry, cyfrowy system zarządzania jakością powinien identyfikować potencjalne problemy, zanim staną się problemami, które zakłócą produkcję lub będą miały wpływ na dalszy etap produkcji. Daje to producentom możliwość przeprowadzenia analizy przyczyn źródłowych i rozwiązania problemu przed wydaniem wadliwego produktu, unikając odpadów, złomu, a ostatecznie wycofania. Jeśli uda się zapobiec problemom lepiej je ujawnić i skorygować w trakcie procesu produkcyjnego, pieniądze, które firma wydaje na rozwiązanie do zarządzania jakością, zwrócą się z nawiązką.

Innym sposobem, w jaki cyfrowy system zarządzania jakością pomaga producentom zaoszczędzić pieniądze, jest eliminacja niepotrzebnych kosztów ogólnych. Korzystanie z systemów opartych na dokumentacji papierowej wymaga dedykowanego personelu do zarządzania procesami ręcznymi i monitorowania pod kątem problemów z jakością. Dysponując cyfrowym, zautomatyzowanym systemem, te koszty i obciążenia są zmniejszane lub eliminowane w miarę wykonywania pracy przez system, co pozwala producentom skoncentrować tych pracowników na innych pracach o wartości dodanej. Dzięki cyfrowemu rozwiązaniu do zarządzania jakością producenci mogą łatwo skalować swoją działalność bez zwiększania liczby pracowników.

Najlepsze praktyki wyboru rozwiązania do zarządzania jakością

Nie da się ukryć, że wdrożenie cyfrowego systemu zarządzania jakością pomaga firmom uniknąć ryzyka i obniżyć koszty, ale kolejnym logicznym pytaniem jest: „Jak wybrać odpowiednie rozwiązanie dla mojej firmy?” Różne branże mają różne problemy, które muszą rozwiązać. W branży spożywczej firmy stoją przed bardzo konkurencyjnym rynkiem o ograniczonych marżach, w którym nie ma miejsca na błędy. Zbyt wiele razy, gdy producent przeprowadza kontrole jakości i ręcznie rejestruje dane, zbyt późno wychwytuje problem z produktem. Do czasu rozwiązania problemu tysiące produktów zostało wyprodukowanych w kiepskich warunkach. Jeśli systemy są wdrożone, a błędy są wykrywane w czasie rzeczywistym, producenci mogą uniknąć wyrzucania produktu i marnowania pieniędzy i wydajności.

Podobnie przemysł motoryzacyjny musi dostosować się do nowych przepisów dotyczących jakości i wytycznych dotyczących zgodności, które pochodzą od organów zarządzających branżą lub od ich klientów. W rezultacie dostawcy z branży motoryzacyjnej potrzebują rozwiązań do zarządzania jakością, które mogą łatwo dostosowywać się do zmian i automatyzować procesy, tak aby wszystkie aspekty procesu produkcyjnego – i łańcucha dostaw – spełniały nowe rygorystyczne wymagania.

Automatyzacja, która umożliwia maszynom przestrzeganie protokołów przemysłowych, zapewnia również przejrzystość. Ta przejrzystość oznacza zapewnienie natychmiastowej widoczności procesów i danych gromadzonych przez sprzęt. Producenci posiadający dobry system zarządzania jakością mogą łatwo i szybko pobrać potrzebne informacje, ponieważ rozwiązanie to rejestruje i przechowuje wszystkie dane w postaci cyfrowej. Systemy zarządzania jakością, które zapewniają identyfikowalność zapasów, pomagają zapewnić przejrzystość, tworząc dokładny i niepodważalny zapis procesów operacyjnych. Dobre rozwiązanie do zarządzania jakością wprowadza rygor operacyjny w celu zapobiegania problemom, ułatwia proaktywne podejmowanie decyzji i zapewnia cyfrowe zapisy – dostępne za jednym kliknięciem – w celu natychmiastowej identyfikowalności i wsparcia w zakresie próbnego wycofania, które można zmierzyć w ciągu kilku minut.

W dzisiejszych czasach kwestie związane z przeciążonymi łańcuchami dostaw są najważniejsze dla producentów i ich konsumentów. Wielu konsumentów uznało przejrzystość za główny powód, dla którego wybierają jednego producenta zamiast innego. System zarządzania jakością powinien być dla producentów najwyższym priorytetem, aby zautomatyzować procesy i złagodzić problemy z jakością. Nie tylko zwiększy to wydajność i przepustowość, ale także zbuduje pozytywną reputację, lojalność i zróżnicowanie konkurencyjne, jednocześnie zwiększając poziom rentowności.