Ściana jakości

Ściana jakości
Opis Usługi
Ściana jakości QSense to centrum komunikacyjne dla organizacji klienta. Jest to miejsce, w którym integrowane są wszystkie informacje dotyczące problemów jakościowych, ogłaszane alerty dotyczące całej organizacji, tworzone instrukcje kontroli oraz podejmowane natychmiastowe działania. Pozwala ona dzięki temu na podejmowanie działań na podstawie faktów i rzeczywistych danych. Ściana jakości QSense to odpowiedni ludzie. Profesjonalni kontrolerzy, objęci programem szkoleń oraz ciągłą weryfikacją ich wiedzy. Ściana jakości QSense to wykorzystywany do oceny i wykrywania niezgodności system pomiarowy, który jest walidowany, powtarzalny i odtwarzalny i podlega ciągłemu nadzorowi i doskonaleniu. Ściana jakości QSense to również elastyczność i możliwość całkowitego dostosowania się do wymagań klienta w zakresie kontroli jak i raportowania.
Chciałbyś dowiedzieć się więcej?