Usługi

Containmentico
CSL1 & CSL2ico
Rework operations
-działania naprawcze
ico
Incoming inspection on order
-inspekcja wejściowa na żądanie
ico

Containment

Przeprowadzamy selekcję komponentów i produktów w celu zapewnienia ciągłości w procesie produkcyjnym. Selekcja ta może być statystyczna lub stuprocentowa, wizualna lub przy użyciu narzędzi pomiarowych.
Korzyści: Natychmiastowe działania mające na celu pozyskanie tylko zgodnych komponentów umożliwiają kontynuowanie procesu produkcyjnego.Zapobiegają dalszym stratom produkcyjnym, tym samym finalnie minimalizują koszty wynikające z pojawienia się niezgodności w procesie. Dają czas na znalezienie rzeczywistego źródła problemu i podjęcia właściwych działań korygujących.

CSL1 & CSL2

Controlled Shipping Level 1 jest częścią procesu eskalacji i standaryzowanego procesu, precyzyjnie zdefiniowanego między odbiorcą i dostawcą konkretnej części. W CSL1 proces selekcji 100% "offline", poza linią, odbywa się u producenta wadliwych części. Ma na celu zapobieganie przedostawaniu się niezgodnych dostaw do dalszych procesów przetwarzania, poprzez wysyłkę tylko zgodnych dostaw. Podejmujemy natychmiastowe działania w celu eliminacji niezgodności w dostawach. Controlled Shipping Level 2 to pogłębione i bardziej zaawansowane działania mające na celu udoskonalenie procesu eskalacyjnego CSL. Drugi etap weryfikacji 100% części odbywa się u odbiorcy.
Controlled Shipping umożliwia zatrzymanie dostaw zawierających części nieodpowiadające wymaganiom klienta. Ten po wykryciu nieprawidłowości powiadamia dostawcę, o natychmiastowym wdrożeniu dodatkowych procedur w ramach Controlled Shipping. Najczęściej stosuje się trzy poziomy Controlled Shipping ? CSL 1 (Controlled Shipping Level 1), CSL 2 (Controlled Shipping Level 2) i CSL 3 (Controlled Shipping Level 3).

Rework operations
-działania naprawcze

Działania naprawcze komponentów i wyrobów. Podejmujemy się monitorowania jakości dostarczanych
komponentów i wyrobów, a także ich wymiany lub naprawy.
Korzyści: Wprowadzanie do procesu produkcji wyłącznie produktów spełniających wymagania jakości. Usunięcie zablokowanych zapasów magazynowych.

Incoming inspection on order
-inspekcja wejściowa na żądanie

Inspekcja wejściowa na żądanie jest propozycją przekazania zadań i funkcji, realizowanych w zakresie kontroli jakości dostaw, wyspecjalizowanemu działowi SQA (Supplier Quality Assurance), w którym pracują inżynierowie i kontrolerzy jakości.
Korzyści: Utworzenie w przedsiębiorstwie odrębnego działu odpowiedzialnego za kontrolę dostaw i rozwój bazy dostawców. Minimalizacja strat i kosztów wynikających z niezgodności pochodzących od dostawców zewnętrznych. Kontrola jakości odbywa się na samym początku procesu. Standaryzowanie zasad i reguł dotyczących respektowania wymagań klienta.