Outsourcing kontroli jakości

Outsourcing kontroli jakości to idealne rozwiązanie dla wielu firm produkcyjnych. Przedsiębiorstwa, borykając się z wieloma problemami na różnych etapach procesu produkcyjnego, potrzebują wsparcia zewnętrznego w wielu obszarach, także w zakresie kontroli jakości. Utrzymanie własnego, rozbudowanego działu w tej dziedzinie często jest zbyt kosztowne, a czasem wręcz niezasadne, ponieważ zmienna jest wielkość wewnętrznego zapotrzebowania na liczbę pracowników zajmujących się kontrolą prawidłowości procesu produkcyjnego.
Outsourcing kontroli jakości
Opis Usługi

Outsourcing kontroli jakości to usługa, którą wdrażamy na różnych etapach procesu produkcji. W zależności od wymagań naszych klientów swoje działania rozpoczynamy nawet na etapie dostaw materiałów i półproduktów, a kończymy na szczegółowej kontroli jakości, której poddawane są wyroby gotowe.

Nasi pracownicy, którzy oddelegowywani są do zadań w obszarze kontroli jakości, wykonywanych u klienta, mają wykształcenie i przygotowanie kierunkowe odpowiednie do stawianych przed nimi zadań. Do dyspozycji naszych klientów oddajemy pracowników zarówno niższego szczebla, jak i wyższego szczebla technicznego i managerskiego . Wszyscy pracownicy, którzy oddelegowywani są do zadań odznaczają się:

– wykształceniem odpowiednim do stawianych przed nimi zadań,

– dużym zaangażowaniem ,

– umiejętnością rozwiązywania bieżących problemów,

 – dużą efektywnością pracy,

– otwartością na nowe wyzwania,

oraz dbałością o jakość świadczonych usług.

Rekrutacja pracowników w naszej firmie jest procesem wymagającym i wieloetapowym, ale dzięki temu mamy pewność, że jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

Szczegóły OUTSOURCINGU KONTROLI JAKOŚCI

Duży nacisk kładziemy na proces rekrutacji i onboardingu pracowników. Poprzez spotkania informacyjne oraz onboardingowe budujemy świadomość procesu jeszcze przed oddelegowaniem pracowników do zadań w fabryce u klienta. Pracownicy przechodzą szkolenie z zakresu BHP oraz wstępne szkolenie stanowiskowe. Pozwala to na sprawne wprowadzenie załogi i efektywne wykorzystanie zasobów już od pierwszego dnia pracy.

Outsourcing kontroli jakości przynosi wiele korzyści naszym klientom, którzy nie muszą już przeprowadzać kosztownych procesów rekrutacyjnych. Nie ponoszą oni kosztów utrzymania zbyt dużej liczby pracowników i tym samym nie zwiększają się ich obciążenia finansowe w stosunku do ZUS i urzędów skarbowych. Nasza firma przejmuje także pełną odpowiedzialność za jakość procesu produkcji u Klienta oraz kontakt z dostawcami Klienta w przypadku reklamacji. To QSense kontaktuje się z dostawcą Klienta i organizuje w razie potrzeby wszelkie selekcje, naprawy, kontrole zarówno na magazynie, jak również na linii u Klienta (w uzgodnieniu z nim). Klient nie traci czasu na sprawy formalne dotyczące rozliczeń pomiędzy QSense a dostawcą. Wszystkie te działania bierze na siebie nasza firma. Klient dostaje jedynie dobrej jakości komponenty.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?
Masz braki w zespole specjalistów poinformuj nas, być może mamy dla Ciebie pracowników