Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia dedykowane liderom zespołu, ekspertom oraz koordynatorom, mające na celu rozwijanie umiejętności naszej wyspecjalizowanej kadry, by jak najlepiej kierować pracą na terenie zakładu klienta.

Sprawdź ofertę
Poziom realizacji projektu 10%

Szkolenia twarde

Szkolenia skierowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów jakości, a także pracowników operacyjnych, tworzone we współpracy z PRONOST Grupa Doradztwa Kreatywnego.

Sprawdź ofertę
Poziom realizacji projektu 100%