Przejdź do treści

Sygnały świetlne, czyli japoński system Andon

Mimo nieustannego wprowadzania ulepszeń do systemów produkcyjnych nadal zdarzyć się może, że w czasie procesu wydarzy się coś niespodziewanego. Może być to wyprodukowanie wyrobów z defektem, zacięcie się linii produkcyjnej lub wypadek z udziałem pracowników hali. Gdy coś takiego ma miejsce, zależy nam na jak najszybszej identyfikacji zdarzenia i oczywiście znalezienia jego najlepszego rozwiązania. Aby tak się stało, możemy wspomóc się właśnie systemem Andon.  

Czym jest system Andon? 

System Andon jest sposobem komunikacji, który używa sygnałów świetlnych. Głównym punktem systemu jest tablica, która używając sygnałów wizualnych, muzyki, czy różnych tonów, wskazuje miejsce, gdzie nastąpił problem na produkcji. Przy liniach produkcyjnych znajdują się zaś sygnalizatory – słupy ze światłami zielonym, żółtym i czerwonym. Sygnalizatory umieszczone są w kluczowych miejscach: na początku i na końcu linii, czasami również w bardziej istotnych jej punktach. Światła te informują, czy proces przebiega pomyślnie, występuje jakaś anomalia lub zdarzyło się coś, co uniemożliwia dalszą produkcję. Światło może zmienić się po kliknięciu odpowiedniego przycisku przez człowieka lub może być uruchomione przez maszynę. Zielony oznacza, że wszystko jest w porządku, żółty, że wykryto nieprawidłowości, ale nie ma konieczności wyłączenia maszyny, czerwony zaś sugeruje kategoryczne jej zatrzymanie. Dzięki temu wiadomo jest, gdy pojawi się problem. Użycie systemu Andon skutkuje o wiele szybszą reakcją i efektywniejszymi działaniami. Co ciekawe, kiedyś sprawdzano kolor tych świateł, robiąc obchód po zakładzie. Dziś system Andon umożliwia odczytywanie danych na komputerze lub telefonie komórkowym.  

Etapy wdrożenia systemu Andon 

Aby korzystać z systemu Andon i aby odpowiednio działał, należy przejść przez kilka kroków wdrożeniowych. Są to przede wszystkim: 

  • Ofertowanie – oznacza określenie w jasny sposób, jaki zakres obejmuje dany projekt i jaka jest jego ostateczna forma; 
  • Konfiguracja – to całość działań polegających na przygotowaniu i wprowadzeniu do użytkowania tablicy świetlnej wraz ze sprawdzeniem poprawności wprowadzonych danych; 
  • Instalacja pilotażowa – techniczne podłączenie sygnalizatorów oraz rozpoczęcie fazy testowej, ewentualne usprawnienie poprzez wprowadzenie zmian; 
  • Ocena przydatności systemu Andon – poddanie ocenie, czy system spełnia swoja funkcję – czy sprawdza się na określonym zakładzie; 
  • Rozbudowa systemu – obejmuje instalację systemu Andon na całej hali produkcyjnej;  
  • Rozszerzenie funkcjonalności systemu Andon – to działania mające na celu maksymalizację korzyści z zainstalowania systemu przez jego usprawnienie (na przykład: instalacja modułu alertów wykorzystujących wiadomości sms lub e-mail). 

Przy wdrożeniu systemu ważnym aspektem jest również edukacja pracowników – co system Andon oznacza dla nich i ich pracy. Istotne jest, by traktowali sygnały świetlne na poważnie, a nie jako niepotrzebny dodatek na hali produkcyjnej. Jeśli pojawi się światło czerwone, należy przerwać procesy produkcyjne, nawet jeśli oznacza to stratę pieniędzy (o których zawsze wspomina się w kontekście postojów na linii). System Andon montowany jest bowiem właśnie po to, by wykrywać nieprawidłowości i zwracać na nie uwagę, dlatego nie powinniśmy się tego bać.  

Korzyści płynące z implementacji systemu Andon

System Andon jest przede wszystkim świetnym sposobem, aby odpowiednio szybko zlokalizować problemy pojawiające się na produkcji. Dodatkowo, dzięki sygnalizatorom, wiadomo, gdzie dokładnie wystąpił problem. W szybki sposób dowiadujemy się o czasie i powodach przestojów w procesie produkcyjnym. Co więcej, system Andon pozwala na gromadzenie i przechowywanie danych o problemach, a także monitoruje szybkość reakcji na niezgodności. Pozwala to na dokładną analizę procesów, by usprawniać pracę w przedsiębiorstwie. Ogólnie rzecz biorąc, system Andon, powoduje wzrost wydajności, a także ma istotny wpływ na wsparcie jakości.  

Podsumowanie 

System Andon to prosty sposób na wychwycenie błędów i usterek w procesie produkcyjnym. Dzięki sygnalizacji świetlnej pozwala na precyzyjne wskazanie miejsca problemu, co przekłada się na lepszą efektywność pracy zespołów. Dodatkowo jest to metoda, którą w kilku krokach można wdrożyć w praktycznie każdym przedsiębiorstwie. Jej elastyczność i intuicyjność sprawiają, że jest powszechnie wykorzystywana. Zaś postęp technologiczny (a więc połączenia z komputerami czy telefonami), ułatwia obsługę systemu Andon pod kątem zarządzania problemami na produkcji.