Przejdź do treści

JAKOŚĆ 4.0

Niedawne badanie B2C wykazało, że 53% konsumentów uważa jakość za najważniejszy czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Istnieją dwa podejścia do kontrolowania jakości produktu. Jednym z nich jest bezpośrednie badanie jakości produktu. Drugi to badanie jakości procesu. Jakość 4.0 angażuje się w obu podejściach i odpowiada na wyzwania zauważone wśród producentów

Wyzwania obejmują:

  • Utrzymanie wysokiego poziomu jakości wobec wysokich oczekiwań i zmian w wymaganiach klientów.
  • Przeznaczenie środków na innowacje i badania nad nowymi metodami zapewnienia jakości.
  • Zgodność ze zmianami w przepisach.
  • Elastyczność: wzrost różnorodności produktów wymaga jednoczesnej pracy nad wieloma produktami (etapy rozwoju i produkcji).
  • Globalna standaryzacja: firmy produkujące w różnych lokalizacjach muszą oferować stałą jakość produkcji niezależnie od różnic w standardach lokalnych surowców i warunków produkcji.

Jakość 4.0 staje się priorytetem w organizacjach, spełniając obietnicę przyszłości wypełnionej bezproblemową łącznością, rozwijającymi się i innowacyjnymi technologiami, związaną z tym redukcją zmienności w procesie.

Co to jest jakość 4.0?

Juran Institute zauważył, że „z pozycji wyjściowej, w której tylko 13% organizacji uważa, że ​​jakość jest priorytetem dla najwyższego kierownictwa, Jakość 4.0 zapewnia zakres zarówno przekierowania działań związanych z jakością, jak i zmiany postrzegania funkcji jakości w organizacjach jako niewiele więcej niż polityka jakości”.

Industry Week opisał Jakość 4.0 jako: „innym sposobem opisania Jakości 4.0 jest to, że została zaprojektowana jako strategia całej firmy, na czele której stoi kierownictwo. Dzięki jakości 4.0 w końcu otrzymujesz dane potrzebne do monitorowania wydajności jakości i oszacowania rzeczywistych kosztów dobrej i złej jakości ”.

Dlaczego jakość 4.0 jest ważna?

Szacuje się, że 23% inicjatyw opartych na cyfryzacji to w rzeczywistości poprawa jakości.

„Wraz z nadejściem czwartej rewolucji wpłynie ona na wszystko, co robimy. Łączy ludzi, maszyny i dane w nowy sposób, demokratyzuje technologie, które wcześniej były dostępne tylko dla nielicznych, i wprowadza możliwości transformacyjne, takie jak te w analityce , materiałoznawstwie i łączności. Technologie te są ważne dla jakości, ponieważ umożliwiają transformację kultury, przywództwa, współpracy i zgodności”.

Dan Jacobs

Jakość 4.0 kładzie nacisk na inteligentne, połączone zasoby. Na przykład czujniki, które mogą odbierać dane w czasie rzeczywistym, narzędzia umożliwiające analizę danych za pomocą nowych technik, zbieranie danych z wielu urządzeń, identyfikowanie wzorców itp. Ma to również wpływ na technologię i ludzi, na przykład nowe spostrzeżenia i zwiększona wydajność w przemyśle.

Jak to działa?

W globalnym badaniu 220 liderów branży udostępnionych przez ASQ zidentyfikowano pięć kluczowych spostrzeżeń:

1) Tylko 16% organizacji rozpoczęło wdrażanie jakości 4.0 – 63% nawet nie rozpoczęło planowania.
2) Duży wpływ na wskaźniki – 12-20% redukcji kosztów jakości.
3) W całym łańcuchu wartości, jakość 4.0, miała największy wpływ na produkcję, a następnie badania i rozwój.
4) Brak ludzi z potrzebnymi umiejętnościami.
5) Największe znaczenie umiejętności miękkich. Istnieje potrzeba, aby ludzie opowiadali historię za pomocą danych.

Zauważone klucze do sukcesu obejmują:

1) Musisz zacząć od góry – to musi być priorytet zespołu kierowniczego.
2) Każdy powinien dbać o jakość – charakter między funkcyjny.
3) Zbudowanie stabilnych fundamentów.

Dodatkowe informacje dotyczące odnotowanej ankiety można znaleźć tutaj:

LNS Research zidentyfikowało 11 osi, które należy wziąć pod uwagę w transformacji Quality 4.0. Producenci powinni wykorzystać pełne ramy, aby zinterpretować swój obecny stan i określić, jakie zmiany są potrzebne, aby przejść do stanu przyszłego.

1) Dane
2) Analityka
3) Łączność
4) Współpraca
5) Tworzenie aplikacji
6) Skalowalność
7) Systemy zarządzania
8) Zgodność
9) Kultura
10) Przywództwo
11) Kompetencja

W jaki sposób Twoja organizacja angażuje się w jakość 4.0? Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób pomagamy klientom we wsparciu jakości.