Cel

Zrozumienie aspektu, jakie dodatkowe wymagania stawia się audytorom.


Czas trwania

90 min

Zakres

 • Stosowanie metod auditowania.
 • Podejście procesowe do auditowania.
 • Profesjonalny osąd.
 • Wyniki działania.
 • Weryfikowanie informacji. 
 • Pobieranie próbek
 • Auditowanie zagodności w systemie zarządzania.
 • Auditowanie kontekstu.
 • Auditowanie przywództwa i zaangażowania.
 • Auditowanie ryzyk i szans
 • Auditowanie wirtualnyc działań i lokalizacji
 • Ustalenia z auditu

Forma szkolenia

Szkolenia prowadzone są w formie webinarium za pośrednictwem platformy Zoom. Niektóre webinaria będą częściowo rejestrowane (forma video), a dostęp do nich będzie możliwy poprzez naszą platformę.

Obok szkoleń otwartych wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm z pakietem szkoleń zamkniętych, których program oparty jest na wnikliwej analizie potrzeb danej firmy i ukierunkowany jest na jej pracowników. Niektóre szkolenia będą prowadzone w formie cyklu webinariów.

Profil uczestnika

Szkolenia zaprojektowane zostały dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów jakości, a także pracowników operacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Certyfikaty

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik otrzyma rejestrowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym do tematów z branży motoryzacyjnej, wydany przez QSense.


Terminy

CZWARTEK | 14.05.2020
GODZINA | 10:00

Formularz  zgłoszeniowy

  Ilość osób

  Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Politykę prywatności

  Ten formularz jest nieaktualny - szkolenie już się odbyło.