Przejdź do treści

Szkolenie


Dodatkowe wytyczne dla auditorów w zakresie planowania i przeprowadzania auditów według ISO 19011

Cel

Zrozumienie aspektu, jakie dodatkowe wymagania stawia się audytorom.


Czas Trwania

90 minut

Zakres

 • Stosowanie metod auditowania.
 • Podejście procesowe do auditowania.
 • Profesjonalny osąd.
 • Wyniki działania.
 • Weryfikowanie informacji. 
 • Pobieranie próbek
 • Auditowanie zagodności w systemie zarządzania.
 • Auditowanie kontekstu.
 • Auditowanie przywództwa i zaangażowania.
 • Auditowanie ryzyk i szans.
 • Auditowanie wirtualnych działań i lokalizacji.
 • Ustalenia z auditu.

Forma szkolenia

Szkolenia prowadzone są w formie webinarium za pośrednictwem platformy Zoom. Niektóre webinaria będą częściowo rejestrowane (forma video), a dostęp do nich będzie możliwy poprzez naszą platformę.

Obok szkoleń otwartych wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom firm z pakietem szkoleń zamkniętych, których program oparty jest na wnikliwej analizie potrzeb danej firmy i ukierunkowany jest na jej pracowników. Niektóre szkolenia będą prowadzone w formie cyklu webinariów.

Profil Uczestnika

Szkolenia zaprojektowane zostały dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników działów jakości, a także pracowników operacyjnych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Certyfikaty

Po ukończeniu cyklu szkoleń uczestnik otrzyma rejestrowany certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu wprowadzającym do tematów z branży motoryzacyjnej, wydany przez QSense.


Terminy

CZWARTEK | 14.05.2020
GODZINA | 10:00

Formularz zgłoszeniowy

Ten formularz jest nieaktualny – szkolenie już się odbyło.