Przejdź do treści

Regulamin konkursu „Załoga QSense na wakacjach!”

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest firma QSense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 51-130 Wrocław, ul. Żmigrodzka 81 lok. 206, NIP: 8952210329 
 1. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zatrudnione w QSENSE SP. Z O.O. SP. K. 
 1. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie 

Facebook. 

 1. Konkurs trwa od 11.07.2023 (godz. 00:00) do 31.08.2023 (godz. 00:00).  
 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: za pośrednictwem posta informującego o wygranej wraz z oznaczeniem profilu, który wygrał konkurs.  
 1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook 

znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/Qsense/

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka. 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na dodaniu komentarza zgłoszeniowego zawierającego zdjęcie pod postem konkursowym. Na fotografii powinien być przedstawiony pracownik QSENSE SP. Z O.O. SP. K. wykonujący wakacyjną aktywność w firmowym ubraniu, bądź z gadżetami z logo QSense. Kadr, sposób prezentacji oraz forma aktywności są dowolne. Ważne, aby logo było w pełni widoczne na załączonym zdjęciu.  
 1. Każdy Uczestnik może zgłosić kilka propozycji odpowiedzi, publikując dowolną ilość komentarzy zgłoszeniowych z dowolną liczbą zdjęć.  
 1. W konkursie zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.  
 1. Najciekawsza, najlepsza, najzabawniejsza praca konkursowa zostanie wybrana przez użytkowników serwisu Facebook. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której komentarz zgłoszeniowy ze zdjęciem zdobędzie największą liczbę reakcji (Lubię to, Super, Trzymaj się, Ha ha, Wow, Przykro mi, Wrr).  
 1. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.  
 1. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na bezpłatne, bezterminowe wykorzystywanie prac konkursowych przez Organizatora w ramach działań marketingowych na Facebooku oraz Instagramie i w innych kanałach komunikacji. 
 1. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie pomysłowości oraz twórczości innych uczestników i zachowanie kultury w wypowiedziach. 
 1. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie. 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw składający się z akcesoriów QSense. Za pierwsze miejsce przysługuje: bluza, koszulka oraz bidon z logo QSense. 
 1. Laureatce/Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju. 
 1. Zwyciężczyni/Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda. 
 1. Nagrodę można odebrać w siedzibie QSense (ul. Żmigrodzka 81/206 51-130). Na życzenie może być także wysłana za pośrednictwem kuriera InPost. 
 1. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 30.09.2023 po tym czasie Nagroda traci ważność. 
 1. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy widoczne na portalach Facebook oraz Instagram na fanpage. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku Nagroda przepada. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody. 
 1. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwyciężczyni/Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: office@qsense.pl. 
 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis. 
 1. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. 

Obowiązek informacyjny 

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest QSense Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, adres: 51-130 Wrocław, ul. Żmigrodzka 81 lok. 206. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: maria.owczarek@qsense.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku QSense dostępnego pod linkiem https://www.facebook.com/Qsense/.  
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage QSense dostępnego pod linkiem https://www.facebook.com/Qsense/.  
 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.