Przejdź do treści

Wpływ prawidłowego onboardingu na jakość pracy i zmniejszenie rotacji wśród pracowników pokolenia Z

Proces onboardingu jest kluczowy dla każdej organizacji, szczególnie w kontekście pokolenia Z, które charakteryzuje się specyficznymi oczekiwaniami i potrzebami. Prawidłowo przeprowadzony onboarding nie tylko zwiększa jakość świadczonej pracy, ale również istotnie redukuje rotację pracowników. Dla efektywności tego procesu istotne jest wykorzystanie odpowiednich narzędzi, który wspomaga adaptację i szkolenia nowych pracowników.

Charakterystyka pokolenia Z

Pokolenie Z to grupa ludzi urodzonych między połową lat 90. a początkiem lat 2010. Odróżniają się oni:

Technologicznym doświadczeniem: Dorastali w erze cyfrowej, są biegli w obszarze technologii i oczekują jej wykorzystania w miejscu pracy.
Krótką uwagą: Preferują krótsze, bardziej zwięzłe formy komunikacji i szybkie przyswajanie informacji.
Wysokimi oczekiwaniami wobec pracodawcy: Szukają firm, które są autentyczne, przejrzyste i angażujące społecznie.
Mobilnością zawodową: Są skłonni do częstych zmian pracy w poszukiwaniu rozwoju zawodowego i lepszych warunków.

Narzędzia skutecznego onboardingu dla pokolenia Z

Aby skutecznie wdrożyć nowych pracowników z pokolenia Z, organizacje powinny wykorzystać nowoczesne narzędzia i techniki, takie jak:

 1. Komunikacja przez media społecznościowe i dedykowane strony firmowe:
  • Wykorzystanie platform takich jak LinkedIn, Facebook, What’s up itp. do komunikowania się z nowymi pracownikami.
  • Stworzenie dedykowanych stron internetowych, gdzie nowi pracownicy mogą uzyskać informacje o firmie, jej kulturze i dostępnych zasobach.
 2. Portale i aplikacje onboardingowe:
  • Użycie aplikacji do zarządzania procesem onboardingowym, oferujących interaktywne listy kontrolne, harmonogramy i dostęp do materiałów szkoleniowych.
  • Wykorzystanie chatbotów do szybkiego odpowiadania na pytania nowych pracowników.
 3. Szkolenia VR (wirtualna rzeczywistość):
  • Organizacja szkoleń w wirtualnej rzeczywistości, które mogą symulować rzeczywiste scenariusze z życia firmy.
  • Umożliwienie nowym pracownikom nauki poprzez doświadczenie, co zwiększa zaangażowanie i retencję wiedzy.
 4. Buddy system:
  • Przydzielenie nowym pracownikom „buddy” (mentor lub towarzysz), który wspiera ich w pierwszych tygodniach pracy.
  • Buddy pomaga w szybszej integracji z zespołem, odpowiada na pytania oraz udziela wsparcia w codziennych zadaniach.
 5. Zaangażowanie w misję i wizję firmy:
  • Przedstawienie nowym pracownikom jasnej wizji i misji firmy oraz wyjaśnienie, jak ich praca przyczynia się do realizacji tych celów.
  • Organizowanie spotkań z liderami firmy, aby zainspirować nowych pracowników i umożliwić im zadawanie pytań.

Korzyści z prawidłowego onboardingu

Prawidłowo przeprowadzony onboarding ma liczne korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji:

 • Zwiększenie jakości pracy: Nowi pracownicy, którzy są dobrze wdrożeni, szybciej osiągają pełną produktywność i lepiej wykonują swoje obowiązki.
 • Zmniejszenie rotacji: Zadowolenie i zaangażowanie nowych pracowników przekłada się na ich lojalność wobec firmy, co zmniejsza koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych osób.
 • Lepsze dopasowanie kulturowe: Nowi pracownicy, którzy rozumieją i akceptują kulturę organizacyjną, lepiej integrują się z zespołem i są bardziej efektywni.

Pokolenie Z, ze swoimi unikalnymi cechami i wysokimi oczekiwaniami, wymaga specjalnego podejścia do procesu onboardingu. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, zaawansowanych szkoleń oraz przekonywującej misji i wizji firmy, wspólnie z łatwym i przyjemnym procesem adaptacji, stanowi kluczowe elementy budowania zaangażowania pracownika już od pierwszych dni pracy. Skuteczny onboarding nie tylko zwiększa chęć pozostania pracownika w firmie na dłużej, ale również bezpośrednio przekłada się na wysoką jakość wykonywanych zadań, co jest obopólną korzyścią zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji.