Polityka jakości

Najważniejszy dla QSense jest Klient. Zrozumienie jego potrzeby, jego satysfakcja i lojalność. Bezkompromisowość w zakresie jakości usługi. Celem QSense jest dostarczenie Klientowi kompleksowego, indywidualnie dobranego wsparcia, spełniającego wszystkie jego wymagania w zakresie outsourcingu pracowniczego wraz z odpowiednim systemem pracy, zapewniającego ciągłość jego procesów.

Wykonujemy te założenia i cele, poprzez:

  • wysoką standaryzację pracy i wszystkich procesów
  • rozwój i ciągłe doskonalenie pracowników i procesów
  • podejście indywidualne, utrzymywanie stałego kontaktu i relacji z Klientami
  • osobiste zaangażowanie kadry zarządzającej
  • wprowadzanie i rozwój nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań i systemów informatycznych
  • inwestycję w kapitał ludzki
  • pasję i determinację wszystkich pracowników.

Dbamy o bezpieczeństwo i dobre warunki pracy naszych pracowników. Wierzymy, że powyższe punkty stanowią naszą przewagę konkurencyjną. Którą chcemy tworzyć z produktem nie standardowym tylko w pełni spersonalizowanym pod każdego Klienta. Polityka jakości została zakomunikowana naszym pracownikom, którzy ją zrozumieli, wypełniają jej postanowienia oraz przyczyniają się do osiągania celów i realizacji wizji firmy. Najważniejszą rzeczy jest utożsamianie się z firmą i rozumienie swojej roli w jej rozwoju i osiąganiu ustalonych celów. Firma QSense zobowiązuje się do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością. Jesteśmy przekonani, że usługi, które firma QSense oferuje przyczynią się do jej dalszego rozwoju, a jednocześnie pomogą Klientom w pełnym zaspokajaniu ich potrzeb.