Polityka jakości

Podstawowym celem QSense Sp. z o.o. Sp. k.  jest bycie postrzeganym jako lider outsourcingu pracowniczego w zakresie kontroli jakości, selekcji i naprawy komponentów i wyrobów finalnych, wsparcie w obsłudze produkcji i magazynu dla przemysłu motoryzacyjnego
oraz innych gałęzi przemysłu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

 • Uwzględnienie kontekstu organizacji i dostosowanie Systemu Zarządzania Jakością do strategicznego kierunku QSense Sp. z o.o. Sp. k.
 • Spełnianie wymagań klientów oraz obowiązujących wymogów ustawowych i regulacyjnych
 • Zarządzanie organizacją wraz z celami jakościowymi ustalonymi przez pracowników oraz określonymi obowiązkami w ramach ich realizacji
 • Ustanowienie, stosowanie, utrzymywanie i stałe podnoszenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015
 • Ciągłe podnoszenie satysfakcji klientów
 • Śledzenie i stosowanie nowych technologii oraz szkolenie pracowników
 • Staranny dobór dostawców
 • Dążenie do podnoszenia jakości usługi w celu jak najlepszego spełniania oczekiwań klientów
 • Stałe doskonalenie jako element każdego dnia i każdego zadania
 • Zapewnienie, aby nasza Polityka i procedury odzwierciedlały nasze rzeczywiste działania
 • Zrozumienie naszych poszczególnych ról w ogólnym przepływie pracy w QSense z o.o. Sp. k.
 • Ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością na wszystkich etapach, począwszy od otrzymania zleceń, przez wykonanie usługi, po czynności następujące po realizacji usługi.

Podstawy wyznaczania celów jakościowych zostały określone w księdze jakości.

Dyrektor operacyjny odpowiada za przekazanie niniejszej polityki jakości wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu QSense Sp. z o.o. Sp. k. oraz za jej publiczne udostępnienie.

Data aktualizacji: 27.04.2021