Stomet 3

Stomet 3

Zdobyta wiedza przełożyła się na sprawniejsze działanie firmy w obszarze systemów zarządzania jakością.